RLM blikt terug op 2016

dinsdag, 21 maart 2017
RLM blikt terug op 2016

Het voorbije jaar ontwikkelde het team nieuwe initiatieven
en zette het talrijke acties op touw. Er werd gewandeld,
gegraven, gemaaid, geplant en geknot… U vindt een
beknopt overzicht van de werking in dit jaarverslag.
2016 was ook een bijzonder jaar. Naast de gekende
thema’s werden nieuwe projecten opgestart. Samen
met Veneco en Comeet bereidde de organisatie de
start van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
voor. Voor de opvolging van het Strategisch Project
Landschapspark Drongengoed verwelkomden we tegen
het eind van de zomer een nieuwe medewerker.
Op het einde van het jaar kreeg de vzw er een nieuwe
coördinator bij. Vanaf 2017 zal zij het team versterken en
aansturen. Op die manier kunnen we ook in de toekomst
verder werken aan talrijke mooie realisaties.

Het jaarverslag kan je hier downloaden.