De ganzen zijn weer volop aanwezig in het Meetjesland!

De ganzen zijn weer volop aanwezig in het Meetjesland!

foto: W. Hamelinck

Wie dezer dagen het polder- en krekenlandschap doorkruist, kan er niet naast kijken: duizenden kolganzen die van het verre noorden bij ons komen pleisteren om zich te goed te doen aan de oogstresten. Helaas zijn er ook honderden Nijlganzen bij, die we als invasieve exoot liever niet wensen...

'Ganzen, gasten met lasten?'

Meer en meer mensen interesseren zich voor het spectaculaire natuurfenomeen dat we elke winter kunnen meemaken: overvliegende ganzen in indrukwekkende V-formaties, die dan al gakkend neerstrijken in de polders. Een onvergetelijke natuurbeleving, die wintergasten!

Sommige ganzen zijn zomergasten geworden die niet echt thuishoren in onze streken en zijn dan meer 'last' dan 'gast'! De boer ziet de ganzen wellicht niet altijd zo graag verschijnen op zijn velden?

Lees er alles over in het ganzevouwblad op onze site. Je kan deze publicatie bij ons ook gratis verkrijgen. (link)

Meer info: Hélène Quidé, natuurmedewerker RLM 

T 050 70 00 42 | E helene.quide[at]RLM.be