Kerk van Poesele: kerkuilen en vleermuizen welkom!

Kerk van Poesele: kerkuilen en vleermuizen welkom!

Op 7 december plaatsten Stephan Boulez (bestuurslid en bron van dit bericht) en Philippe Decavel (monumentwachter) onder het toeziend oog van André Bollaert (secretaris Kerkfabriek Poesele) een kerkuilenbak op de kerk van Poesele. We lezen via het tijdschrift van het land van Nevele (september 1992) in de kerkrekening dat de kerkuil voorkwam op deze kerk in het 17de eeuwse Poesele. We lezen echter ook dat hij niet zo geliefd was want Philips Hautecut ontving op 6 oktober 1663 één schelling over het schieten van eenen uyl. leeveringhe vanbessems & sul ph er priemen en op 10 maart 1670 krijgt dezelfde Philips Autekeet zes grooten over het schieten van eenen huyl. Ook later was deze kerkzolder geliefd bij deze witte schim van de nacht. In de jaren 60 van vorige eeuw broedde er nog een koppel aan de zuidoostelijke hoek van het schip. Het is op deze plaats dat nu een kerkuilenbak werd geplaatst. Net zoals in vele kerken was noch het schip noch de toren nog toegankelijk voor de kerkuil na de grondige renovatiewerken van deze prachtige kerk (die u kon bezichtigen op de laatste open monumentendag). Net zoals op vele kerken zorgde het zorgvuldig afsluiten van deze ruimtes om te voorkomen dat kauwen en duiven hier zouden nestelen ervoor dat ook de kerkuil hier niet meer terecht kon. Door het zorgvuldig plaatsen van deze bak blijft de ruimte ontoegankelijk voor ongewenste gasten maar kan de uil weer tot broeden komen in deze bak. Ook werd de kerkzolder beter toegankelijk gemaakt voor vleermuizen. Daarvoor werd in een van de verluchtingsgaten van de trap het gaas verwijderd en een plank geplaatst met een verticale gleuf. Op deze zolder komen nu al duidelijk heel wat vleermuizen voor (waaronder zeker de grootoorvleermuis). Op de open monumentendag vond Philippe Decavel een uitgedroogd dood exemplaar en bij het plaatsen van de kerkuilenbak waren duidelijke eetsporen te zien op de zolder (op het menu stond dagpauwoog). Ook kwamen op heel wat plaatsen uitwerpselen voor die wijzen op de aanwezigheid van heel wat dieren. De kerkuilenbak werd geleverd door RLM (regionaal landschap Meetjesland) en is hiermee een van de 130(!) reeds geplaatste kerkuilenbakken in onze streek. De RLM levert de bakken en vrijwilligers van de Kerkuilenwerkgroep (onderdeel van Vogelbescherming Vlaanderen), Natuurpunters en andere vogelwerkgroepen zorgen voor de opvolging. De kerk van Poesele is ook de negende kerk in de streek die voor vleermuizen werd ingericht.

Een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen de gemeente Nevele, de Monumentenwacht, Kerkfabriek Poesele, Regionaal landschap Meetjesland en Natuurpunt De Ratel—Nevele. We hopen later alle kerken van Nevele, in samenwerking met al deze partners, op dezelfde manier te kunnen aanpakken.

Philippe Decavel (monumentenwachter) en Stephan Boulez (bestuurslid Natuurpunt De Ratel-Nevele) plaatsen een kerkuilenbak geleverd door de RLM op de kerk van Poesele. Zie ook de facebook pagina van Natuurpunt De Ratel - Nevele

Foto André Bollaert