Julie

RLM werkt nauw samen met een bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij. Die sluit beheerovereenkomsten af met landbouwers, voornamelijk rond het beheer van perceelsranden maar ook van kleine landschapselementen zoals houtkanten, hagen en heggen.

Als landbouwers een beheerovereenkomst willen afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in het Meetjesland, kunnen ze hiervoor altijd bij Julie terecht.

Beheerovereenkomsten zijn een soort van Europese subsidies die gegeven worden aan landbouwers die een inspanning willen doen voor de natuur en het milieu,
door bijvoorbeeld kleine landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten) langs hun landbouwpercelen op een goeie manier te onderhouden, door grasstroken
langs waterlopen vrij te houden van bemesting en besproeiing, door bloemenstroken in te zaaien, etc. Op bepaalde plaatsen in het Meetjesland zetten landbouwers
zich ook actief in voor het behoud en de ontwikkeling van akkervogels, die immers bedreigd worden door de moderne landbouwtechnieken. De landbouwers
ontvangen dan in ruil voor hun inspanningen een bepaalde jaarlijkse vergoeding.

In gans het Meetjesland zijn er maar liefst meer dan 200 landbouwers die zo'n beheerovereenkomst lopen hebben met de VLM.
Zo zie je maar dat er hard gewerkt wordt aan het Meetjeslandse landschap, ook door de landbouwers!

Contacteer Julie

G 0494 56 48 36 | E julie.verstraete[at]VLM.be