Patrick

Patrick De Deyne werkt rond educatie

Bijna alle activiteiten van RLM hebben ook een educatieve dimensie. We willen iedereen op een laagdrempelige manier meenemen om het Meetjeslandse landschap en de typische natuur ten volle te beleven. RLM is daarom aanwezig op heel wat evenementen met een educatieve infostand of workshop voor jong en oud. Geregeld geven wij cursussen, organiseren we wandelingen en bieden we ondersteuning aan allerlei natuureducatieve projecten in het Meetjesland.  

Contacteer Patrick

0478 57 12 41 | E patrick.dedeyne[at]RLM.be