Viola

RLM wil alle trage wegen in het Meetjesland inventariseren en werkt daarnaast ook aan de uitvoering van trage wegenplannen, in samenwerking met gemeenten. Trage wegen zijn wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer, ideaal voor fietsers om veilig naar school of het werk te fietsen, voor wandelaars of fietsers om van de rust en de natuur te genieten. Maar trage wegen is een bedreigde soort, door weinig onderhoud, inname of verharding. 

Voor de inventarisatie van trage wegen zijn we als RLM altijd op zoek naar vrijwilligers. Dit houdt in dat mensen die interesse hebben in trage wegen, gebruikers zijn van trage wegen of eigenaars van een trage weg actief mee kunnen denken bij de opmaak van het trage wegenplan.

Contacteer Viola

0474 63 12 90 | E viola.vanrossum[at]RLM.be